Zarząd - skład osobowy

AP

Andrzej Paulus

Prezes

GP

Grzegorz Pytel

V-ce Prezes

LB

Leszek Brzoza

V-ce Prezes

AK

Aleksandra Kolorz

Sekretarz

JM

Janusz Majda

Członek Zarządu

GJ

Grzegorz Juzek

Członek Zarządu

JM

Jarosław Maciończyk

Członek Zarządu

GO

Grzegorz Ochojski

Członek Zarządu

HF

Henryk Frystacki

Członek Zarządu

KD

Kazimierz Dajka

Członek Zarządu

CR

Cezary Rajca

Członek Zarządu