Wydział szkolenia

PK

Paweł Kaszyca

Przewodniczący/Trener Koordynator

MK

Marcin Koczy

Z-ca Przewodniczącego

MJ

Mieczysław Jakubowski

Członek

RZ

Roman Zieliński

Członek

MG

Mateusz Galikowski

Członek

PB

Paweł Bielica

Członek

ZM

Zdzisław Marszolik

Członek

PK

Paweł Krzysztoporski

Członek

SP

Sebastian Paulus

Członek